8 december 2016
Velkommen til Lægerne Hanne og Peter Silbye

Lægerne


Peter Silbye (f. 1950)

Speciallæge i almen medicin

 
Speciallæge i almen medicin og diplomlæge i muskuloskeletal medicin.

Praktiserende læge siden 1986 og har arbejdet i nuværende praksis siden 1989.

Peter har særlig interesse i patienter med bevægapparatslidelser og idrætsmedicin, er medlem af 
bestyrelsen for Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin og formand for selskabets uddannelsesudvalg.
Deltager desuden i uddannelsen af kommende praktiserende læger i i bevægapparatslidelser ved Københavns Universitet

Peter har desuden interesse i mere almen medicinske områder som kontrol af kroniske sygdomme, børnesygdomme samt har uddannelse indenfor samtale terapi

Arbejder som praktiserende læge med overenskomst med Sygesikringen samt også i privat regi med patienter med muskulære problemer (manuel medicin) – se link til Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin nedenfor og priser for behandlingerne under menuen "Priser".

Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Medlem af:
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

 


Hanne Silbye (f. 1952)

Speciallæge i almen medicin

 

Praktiserende læge i siden 1989.

Hanne interesserer sig særligt for børnesundhed, gynækologiske patienter, akupunktur, kontrol af kroniske lidelser, samt har langvarig uddannelse indenfor samtaleterapi.

Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

 

 

Mads Toft Kristensen

Speciallæge i almen medicin

Mads arbejder med flere forsknings projekter, bl.a. et PhD projekt,  og han vil arbejde som lægevikar i klinikken om fredagen

 

Anne Møller

                                                                       Speciallæge i Almen medicin i 2015 og PhD i 2013

                                                                        Anne er især interesseret i socialmedicin,  og det er inden for

                                                                        dette område, at hun har lavet sin PhD. Hun arbejder stadig

                                                                        med forskning omkring aldring og  fysisk funktionsevne.

                                                                        Anne vil i perioder være være vikar i praksis